Kiểm điểm cuối năm phải thực chất

08:00 16/01/2016

Công tác kiểm điểm toàn diện hàng năm là một quy định đã quá đỗi quen thuộc. Đây là một việc cần làm bởi nó giúp người ta cùng nhau nhìn lại một năm làm việc, nhặt ra cái gì được, cái gì chưa được để làm bài học cho một năm mới.  Vậy nhưng, trong thực tiễn, quá trình triển khai công tác này ở một số nơi đã đem lại những "kỷ lục" mà người ta bấm bụng vẫn không thể không cười và cười buồn...

Ý kiến bạn đọc