Khi nhạc sĩ viết theo đơn đặt hàng

11:00 19/10/2009

Trong nền kinh tế thị trường luôn tôn trọng và đề cao mối quan hệ cung - cầu, đơn đặt hàng là minh chứng thuyết phục nhất. Sản phẩm nghệ thuật đang dần được xem như một dạng hàng hóa đặc biệt, vì thế đặt hàng sáng tạo cũng một chuyện bình thường. Và giới âm nhạc đã mở đầu với những ca khúc viết theo đơn đặt hàng!

Ý kiến bạn đọc