Khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

11:07 21/01/2021

Sáng 19/1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức.

Ý kiến bạn đọc