Giáo dục Việt Nam

Hành trình tìm kiếm mục tiêu

08:00 15/09/2015

Nền Giáo dục Việt Nam đang thiếu hẳn một triết lý giáo dục. Thay vì vội vã nghiên cứu và áp dụng các mô hình thay đổi, đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần bình tâm nhìn lại để xác định cho rõ: Triết lý giáo dục (cần thiết) là gì?

Ý kiến bạn đọc