Giáo dục trực tuyến còn nhiều lỗ hổng

08:41 16/04/2020

Theo đánh giá của giới chuyên gia, hệ thống đào tạo, giáo dục trực tuyến làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người học. Người học đóng vai trò trung tâm và chủ động của quá trình đào tạo, có thể học mọi lúc, mọi nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học...

Ý kiến bạn đọc