Giáo dục đa ngôn ngữ là cần thiết

08:52 30/09/2016

Những tranh luận xung quanh ngoại ngữ bắt buộc ở cấp tiểu học gần đây quả thực rất thú vị, với nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau, nhiều ví dụ minh hoạ đa dạng. Và song hành với các tranh luận ấy, câu chuyện “làm trong sáng tiếng Việt” cũng là một đề tài hấp dẫn nhiều người.

Ý kiến bạn đọc