Giải pháp cân bằng thị trường điện ảnh Việt Nam

08:08 22/04/2018

Tôi đề nghị các doanh nghiệp phải tuân thủ luật pháp, hoạt động theo đúng luật pháp sẽ không thể xảy ra những biểu hiện chèn ép như thôn tính, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, tạo tiền đề phát triển điện ảnh một cách bền vững...

Ý kiến bạn đọc