Fantasy không chỉ là giấc mơ kỳ ảo

08:10 30/07/2015

Fantasy được tạm hiểu là văn học kỳ ảo, giả tưởng. Những năm gần đây, số lượng các tác phẩm của dòng văn học mới mẻ này xuất hiện ngày càng nhiều trong làng văn Việt Nam. Song dường như, văn học fantasy nước ta vẫn bị ngầm mặc định là dòng văn học dành cho người trẻ, trẻ ở lực lượng cầm bút lẫn độc giả.

Ý kiến bạn đọc