Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Đừng làm giáo dục như làm dự án

08:00 08/05/2017

Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông mới do Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết làm tổng chủ biên vừa đưa ra lấy ý kiến. Tinh thần của dự thảo nhằm hướng tới việc đổi mới giáo dục, góp phần đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận với thế giới.

Ý kiến bạn đọc