Văn hoá lễ hội

Đừng dung tục hoá các hoạt động tín ngưỡng

08:00 20/02/2012

Phỏng vấn GS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc