Đừng để vàng - thau lẫn lộn

09:31 20/02/2020

Ngày 30-12- 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Ý kiến bạn đọc