Đổi mới giáo dục nhìn từ góc độ “người trong cuộc”

08:04 22/10/2016

Cải cách giáo dục ở Việt Nam là nỗi ám ảnh là bởi nó dường như chưa được thực hiện dựa trên các phân tích, đánh giá, kiểm chứng bằng khoa học một cách kỹ lưỡng, nhẫn nại của những cán bộ quản lý ngành. Nó chỉ là các hành động được xuất phát từ các mong muốn, những ý tưởng khởi sinh nhỏ lẻ của những người làm giáo dục theo tư duy nhiệm kỳ...

Ý kiến bạn đọc