Hội nhập văn học:

Để văn học Việt Nam được thế giới biết đến

09:50 01/10/2007

Nói một cách công bằng thì văn học nghệ thuật Việt Nam nhiều năm qua cũng đã từng được giới thiệu rộng rãi với thế giới. Một số đoàn nghệ thuật, một số bộ phim và một số văn nghệ sĩ đã đi giao lưu ở nhiều quốc gia khác nhau.

Ý kiến bạn đọc