Câu chuyện về phí ghi danh tuyển sinh:

Để môi trường giáo dục thực sự nhân văn

07:13 20/07/2018

Hệ lụy của việc một số trường o ép phụ huynh, hành xử thiếu tính nhân văn trong câu chuyện thu phí ghi danh đã để lại những ấn tượng quá buồn cho giáo dục Việt Nam hiện nay.

Ý kiến bạn đọc