Đầu tư sáng tác: Để không "ném đá ao bèo"

09:30 28/04/2009

Đã thành thông lệ, hàng năm Nhà nước đều dành một số tiền không nhỏ để hỗ trợ đầu tư sáng tác cho các văn nghệ sĩ. Trung bình mỗi Hội nghề nghiệp một năm được cấp khoảng trên dưới một tỉ đồng nhằm mục tiêu tài trợ để có được những tác phẩm chất lượng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc tài trợ sáng tác đạt được ở mức độ nào đang còn nhiều vấn đề phải bàn.

Ý kiến bạn đọc