Có nên cải biên cổ tích?

08:00 13/02/2012

Cách đây ít lâu, Báo Văn nghệ Công an có đăng ý kiến của một nhà thơ đồng tình với việc cải biên lại truyện cổ tích "Tấm Cám" cho phù hợp với nội dung sách giáo khoa. Trong khuôn khổ hẹp, bài viết có những ý kiến không phải không có lý. Ở đây, tôi xin được bàn rộng ra một chút, cũng từ truyện "Tấm Cám", để nói về việc có nên hay không nên cải biên truyện cổ tích cho thế hệ độc giả ngày nay.

Ý kiến bạn đọc