Có một giải thưởng mang tên Lênin ở thụy điển

07:43 25/09/2018

Thụy Điển, một nước có khoảng 10 triệu dân, nhưng có số giải thưởng văn học nhiều hơn ở nước Nga với số dân 140 triệu...

Ý kiến bạn đọc