Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 - 23/1/2016)

Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với văn nghệ sĩ

11:56 14/01/2016

Không chỉ là người đức độ, tài năng trong công tác chuyên môn, sinh thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người rất yêu mến văn nghệ sĩ và quan tâm đến các hoạt động văn học nghệ thuật trong lực lượng Công an. Với văn nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn dành cho họ những tình cảm, sự quan tâm, ưu ái và trân trọng. Vì thế, hình ảnh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn không chỉ đẹp trong lòng đồng chí, đồng đội, thuộc cấp của ông mà còn đẹp trong lòng các văn nghệ sĩ từng có cơ hội gặp gỡ, làm việc với ông.

Ý kiến bạn đọc