Chuyện Tết Tây - Tết Ta

08:00 11/01/2016

Tết Tây thuộc văn hóa dương tính, ưa động, thể hiện rõ ở các hoạt động vui chơi, hội hè sôi nổi. Riêng Tết Ta thuộc văn hóa âm tính, nó thiên về hoạt động trong nội bộ gia đình, dòng tộc, thiên về đạo lý, tình cảm đúng như câu “Mồng Một tết cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba tết thầy”. Tết Ta gắn với xu hướng sống chậm nhiều chiêm nghiệm. Và dĩ nhiên, điều đó khiến nó lặng lẽ hơn Tết Tây. Ai cho rằng Tết Ta nhạt, hẳn nhiên họ chỉ chú ý đến khía cạnh thực dụng, đến bề nổi mà không nhìn thấy hoặc không hiểu ý nghĩa tâm linh sâu xa, văn hóa truyền thống tốt đẹp...

Ý kiến bạn đọc