Chữ “Đạo” trong nghề nghiệp

08:14 14/03/2016

Một người bình thường rất dễ bị những người có chữ “nhà” phía trước (như nhà văn, nhà báo, nhà điêu khắc, nhà giáo, nhà ảo thuật, nhà khoa học…) “thôi miên” khi họ nói về công việc đang làm, nghề nghiệp đang theo. Dễ gặp nhất, người ta hay nghe những câu như “làm nghề nào ăn nghề nấy”, rồi câu ví “nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà nghèo”…v.v. 

Ý kiến bạn đọc