Văn hoá lễ hội

Chốn thiêng đang lấm bụi trần

08:00 20/02/2012

Mỗi người đi chùa với một khấn nguyện riêng, người cầu tài lộc, người cầu danh vọng, người cầu bình an. Vẻ đẹp tín ngưỡng đáng trân trọng. Tuy nhiên, càng ngày chúng ta càng nhận ra đã xuất hiện không ít điều phản cảm chốn thờ tự tôn nghiêm. Có thể dễ dàng liệt kê ba hình ảnh không lấy gì làm tự hào cho người Việt thời hội nhập.

Ý kiến bạn đọc