Cha mẹ viết sách cho con: Hành trình cần “tiếp lửa”

11:31 02/10/2017

Trong thời buổi bố mẹ bận rộn tối ngày với công việc, con cái được giao phó cho ông bà, giúp việc, thả lỏng trong game, iPad, iPhone… thì viết sách cũng là một cách đằm lại tình yêu của mình với con, dành thêm cho con những tâm huyết chứ không chỉ là nai lưng ra làm để nuôi con học hành hay cho con những điều kiện để bằng bạn bằng bè...

Ý kiến bạn đọc