Cần phải cải thiện môi trường con người

16:03 05/05/2016

Chưa khi nào hai tiếng “Môi trường” lại trở thành đề tài nóng đến thế ở Việt Nam như những ngày này. Khởi đi từ câu chuyện của những cơn hạn hán nghiêm trọng ở miền Tây Nam bộ; Tây Nguyên đến những gì xảy ra ở duyên hải miền Trung, được điểm xuyết thêm bởi những câu chuyện khác nữa ở những khu vực du lịch được đề nghị lắp đặt cáp treo… môi trường sống gần như trở thành mối quan ngại lớn lao với cả cộng đồng xã hội Việt. Và người Việt nghĩ ngay đến an nguy của chính mình, chính gia đình mình, con cháu mình trong tương lai. 

Ý kiến bạn đọc