Cần một xã hội coi trọng tri thức

08:05 28/01/2016

Nếu phải gọi năm 2015 đã qua bằng một cái biệt danh cụ thể nào đó thể hiện được bộ mặt xã hội Việt Nam trong năm, chúng ta có thể gọi đó là "Năm thực phẩm". 

Ý kiến bạn đọc