Cán bộ tốt cho Dân nhờ, Đảng mạnh

08:50 13/02/2020

Ngày 1/1/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Ý kiến bạn đọc