Cán bộ không phải là "quan cách mạng"

09:22 30/04/2020

Tưởng như tác phong gia trưởng, hách dịch, độc đoán chỉ có ở các quan lại trong chế độ phong kiến chuyên quyền thời xưa, nhưng buồn thay, thói xấu này vẫn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức ngày nay.

Ý kiến bạn đọc