Cái bẫy “cực đoan”

09:02 08/10/2020

Trong mấy ngày gần đây, có một tranh luận khá sôi nổi xoay quanh “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Chuyện đúng - sai giữa các bên tham gia tranh luận kể trên không phải là thứ chúng ta cần bàn ở đây. Có trước hay có sau “Kim Vân Kiều truyện” đi nữa, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du vẫn là một tác phẩm văn học độc lập, có giá trị lớn lao đối với nền văn học nước nhà.

Ý kiến bạn đọc