Bóng tình mong manh

08:00 01/05/2012

Nhân đọc "Ngày không bọt", tập thơ của Minh Đan, NXB Trẻ, 2012.

Ý kiến bạn đọc