Bỏ biên chế, nhưng đừng bỏ rơi những người "thầy"

08:17 09/07/2020

Từ ngày 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.

Ý kiến bạn đọc