Bảo tồn di sản đô thị: Trách nhiệm và chính sách

11:00 23/07/2020

Di sản văn hóa nói chung, di sản đô thị nói riêng, cần được coi là tài sản, nguồn vốn xã hội quan trọng và lâu dài, không nên coi là một “gánh nặng” khi cần bảo tồn, trùng tu, càng không phải là sự cản trở quá trình “hiện đại hóa”.

Ý kiến bạn đọc