Báo chí năm 2020 - một năm nhìn lại

14:47 14/01/2021

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, với những tác động chưa từng có, khó lường từ đại dịch COVID-19. Việt Nam còn phải liên tục hứng chịu các trận bão lũ dồn dập đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tạo ra thách thức lớn, tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của đất nước. Báo chí đã phản ánh toàn diện, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Ý kiến bạn đọc