Bản quyền âm nhạc

Bản quyền nhạc số vẫn còn rất lỏng lẻo

14:00 06/05/2008

“… Vấn đề chính nhất vẫn là việc bản quyền còn lỏng lẻo. Các cơ quan quản lý và các đơn vị sở hữu bản quyền chỉ có quan niệm "nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu", nhưng việc này vô hình chung đã tiếp tay cho các trang nhạc lậu mặc sức hoành hành.” - anh Nguyễn Ngọc Long, Trưởng ban biên tập, FPT Online, chia sẻ xung quanh vấn đề bản quyền âm nhạc trên mạng Internet.

Ý kiến bạn đọc