Ý kiến ngắn

Bản lĩnh nhà văn

08:00 15/02/2012

Trong truyện "Tam quốc diễn nghĩa" có nhân vật Đặng Ngải - một danh tướng nước Ngụy - người đã có công thanh toán nước Thục, góp phần thống nhất Trung Hoa về cho triều đình Đại Tấn sau đấy...

Ý kiến bạn đọc