Bài "Đợi" - đợi đến bao giờ?

14:00 27/08/2009

Vừa rồi, đọc báo Người lao động, tôi rất chia sẻ với bài viết của nhà thơ Lê Minh Quốc "Những câu thơ dị bản...khó chịu!". Quả tình, ngôn ngữ thơ ca có những đặc điểm riêng, đòi hỏi người trích dẫn thơ phải hết sức cẩn trọng.

Ý kiến bạn đọc