Album ca nhạc: Cạnh tranh từ ý tưởng đến cách thực hiện

08:00 23/05/2006

Sự cạnh tranh, có thể nói về ý tưởng, chất lượng, chủ đề, bài hát, cách thể hiện để “ giành” khán giả về phía mình của các ca sĩ cũng đang diễn ra khá quyết liệt.

Ý kiến bạn đọc