Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).

Đường về quê mẹ

08:34 27/04/2015

Nung nấu ý chí muốn gặp lại mẹ sau ngót ba mươi năm trời xa cách, tôi theo đặc công về tận làng cũ ở Chợ Cạn. Làng thành bãi cát hoang, người làng một nửa chạy ra Vĩnh Linh, một phần bị giặc xua theo vào phía Thừa Thiên. Mẹ và các em tôi chẳng biết lưu lạc đến đâu hay đã ngã gục dưới làn bom đạn Mỹ...

Ý kiến bạn đọc