Chuyện làng văn nghệ

Xuất xứ bài thơ "Kiều bán mình" của Nguyễn Khuyến

09:21 08/10/2010

Vào khoảng 1906 - 1907,  Lê Hoan - Tổng đốc Hà Nội, một viên võ quan từng bị giới sĩ phu Bắc Hà ghét vì tội đã đưa giám binh đi đánh Đề Thám. Muốn "xóa" đi điều tiếng ấy và làm dịu lòng dân, ông ta liền cho tổ chức một cuộc thi vịnh Kiều.

Ý kiến bạn đọc