Walt Whitman - Người đi tiên phong trong thơ ca Mỹ

14:40 27/05/2019

Bạn đọc nước ta đã quá quen thuộc với cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Mỹ Walt Whitman (1819 - 1892), tác giả  tập thơ "Lá cỏ" đã được dịch ra tiếng Việt. Ông là nhà thơ, nhà chính luận và nhà báo Mỹ, song được biết đến chủ yếu như một nhà thơ, cha đẻ của thơ tự do không vần Mỹ.

Ý kiến bạn đọc