Vui buồn cùng nhà văn Hoàng Văn Bổn

09:52 25/02/2011

Hoàng Văn Bổn là nhà văn đau đáu với nghề viết, viết để trả món nợ với hai cuộc kháng chiến của dân tộc, viết để trả món nợ với quê hương. Viết ngày viết đêm, ngày nghỉ cũng tranh thủ viết. Không như Tô Hoài ngồi đâu cũng viết được, làm gì cũng viết được, ông chỉ viết sau khi đã xong việc cơ quan. Ngoài nghề viết ông không làm nghề gì khác. Ông thu nhập thêm bằng tiền nhận bút.

Ý kiến bạn đọc