Vì sao nhà chí sĩ Phan Châu Trinh thoát được án chém?

08:32 04/03/2005

Phan Châu Trinh bị bắt ngày 31/3/1908 tại Hà Nội. Ông bị đưa về Huế để xử và Phủ Phụ chính đã xử bản án đầu tiên ngày 10/4/1908. Trong số 8 thành viên tham gia xét xử và tích cực làm nhẹ tội cho Phan Châu Trinh có Thượng thư Bộ Lễ Lê Trinh.

Ý kiến bạn đọc