Kỷ niệm về một lần được chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được chiêm ngưỡng Đại tướng chụp ảnh

Vị Đại tướng đáng kính và phút "tức cảnh sinh... nghề"

08:00 30/10/2013

Năm năm trong quân ngũ, có 3 năm ở chiến trường Tây Nguyên ác liệt và gian khổ, ra khỏi lính tôi được đồng đội gọi là hạ sĩ "lưu niên". Sau 5 năm lính, ra quân, cũng có huân chương này, huy chương nọ mà chỉ là hạ sĩ (?) thì chỉ những người trong cảnh ngộ của tôi mới biết, mới cảm thông.

Ý kiến bạn đọc