Về sự hy sinh của tác giả bài hát “Cùng nhau đi hùng binh”

14:30 13/10/2006

Những người tù cộng sản liền xông tới quật ngã tên phó sứ và rượt đuổi đánh bọn Pháp, đồng thời phá rào chạy khỏi nhà giam. Có chín người bị Pháp bắn tại chỗ, trong đó có Đinh Nhu, tác giả bài hát “Cùng nhau đi hùng binh”.

Ý kiến bạn đọc