Về lại Triều xem làm hương sạch

14:20 31/12/2020

Vào năm học lớp 10 (hệ 10 năm) để tập trung cho việc học hành, ngày đó thế hệ chúng tôi phải trọ học, bởi trường quá xa nhà. Tôi trọ học ở nhà Thanh, bạn học cùng khóa. Thanh người làng Thuyền Đỗ, thuộc xã Thụy Phúc nơi trường cấp 3 Tây Thụy Anh (bây giờ là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đứng chân.

Ý kiến bạn đọc