Trịnh Công Sơn và hành trình “Tôi tìm lại tôi” trong hội họa

10:01 20/04/2017

Nói Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ, có lẽ điều đó mới chỉ đúng được một nửa. Bởi người nhạc sĩ tài ba này còn là một thi sĩ xin tự trong cội nguồn bản chất, với cách sử dụng ngôn ngữ vi diệu của mình. Cho nên, nếu có ai bảo, đối với Trịnh Công Sơn thì thi ca, hội họa hay âm nhạc cũng chỉ là một, đích thị người đó đã dịch đúng cội nguồn của sự sáng tạo nơi Trịnh.

Ý kiến bạn đọc