Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoan:

Tiểu thuyết "Bước đường cùng" và kỷ lục của một đời văn

08:00 28/11/2013

Tiểu thuyết "Bước đường cùng" có độ dày hơn hai trăm trang in, khổ 14,5x20,5cm (trong bộ "Toàn tập Nguyễn Công Hoan" do NXB Văn học ấn hành năm 2004, "Bước đường cùng" được sắp xếp nằm ở tập 4, từ trang 543 đến hết trang 778, nghĩa là 236 trang). Sở dĩ tôi phải nói kỹ như vậy để thấy tốc độ viết của Nguyễn Công Hoan là rất đáng nể phục...

Ý kiến bạn đọc