Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: "Bà đỡ" Then trên đất Pháp

17:45 21/01/2021

Qua nghệ nhân Nguyễn Xuân Bách, tôi được biết chuyến “xuất ngoại then” trên đất Pháp mà anh thực hiện năm 2017 là thành quả “ngọt ngào” mà Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà đã xuất sắc giành được giải thưởng của Chương trình bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà thế giới chưa biết đến.

Ý kiến bạn đọc