Thơ: "Viết như thế nào?"

08:14 07/07/2019

Có một lần, tôi viết: với nhà thơ (và nhà văn nói chung) “viết cái gì” là hết sức quan trọng, nhưng “viết như thế nào” cũng quan trọng không kém, nhiều khi còn quan trọng hơn...

Ý kiến bạn đọc