Thơ Hồ Xuân Hương qua hướng khai thác mới

11:06 03/10/2008

Từ trước tới nay, thơ Hồ Xuân Hương đã được nhiều nhà xuất bản công bố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bạn đọc được tiếp cận với một ấn phẩm khác biệt hẳn với những gì đã được công bố về tác phẩm của Bà Chúa Thơ Nôm. Đó chính là cuốn "Thơ Nôm Hồ Xuân Hương" do GS-TS. Kiều Thu Hoạch khảo cứu văn bản và phiên âm, khảo dị, chú thích, từ góc nhìn văn bản học. 

Ý kiến bạn đọc