Tết đặc biệt của người Mông

08:00 03/02/2016

Dân tộc Mông vốn là cư dân trồng lúa nước. Họ dùng lịch mặt trăng - âm lịch. Tuy nhiên, cách tính của người Mông có sự xê dịch so với lịch của người Kinh là không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày, ngày thứ 361 là ngày mồng 1 "Tết của một năm”.

Ý kiến bạn đọc