Tây bắc Rumani mùa thu bừng sắc đỏ trong tôi

14:30 06/10/2006

Mùa thu vàng đưa tôi lên vùng tây bắc Rumani. Suốt từ Bucarét đến thành phố Đêva, mùa thu nhuộm vàng trên những hàng cây ven đường, rải lá vàng trên những lối đi. Tôi vẫn còn giữ một chiếc ảnh – do nhà thơ Trần Ninh Hồ chụp - đứng trên những lớp cỏ vàng kéo dài đến tận chân trời.

Ý kiến bạn đọc